Book an appointment with Feedback Studios using SetMore
shutterstock_383062339.jpg

Kreativ

Å lære seg å bruke de tekniske virkemidler vi har til disposisjon, gir kreativ frihet og musikken liv.

Velkommen til musikkproduksjonskurs

Vi garanterer profesjonelle pedagoger (se informasjon om våre lærere), progresjon og mye gøy.

På våre kurs vil du lære deg å bruke de tekniske virkemidler vi har til rådighet, slik at den kreative prosessen blir lettere. Du vil lage bedre musikk, ha det mer moro og kunne vise frem musikk du kan være stolt av.

Vi tar inntil 4 elever på våre kurs.

Scroll ned eller klikk på påmeldingsknappen for å finne et kurs som passer for deg.

Innføring i Cubase/ innspillingsteknikk

Dette er ett innførings kurs i innspillings programmet Cubase

Etter endte 4 timer så har du

-Forstått grunnleggende opptakskonsept

- Få innføring i produksjonsverktøy på datamaskin for opptak (Cubase)

Dette er ment som et innføringskurs, og alle teknikker både om innspilling og editering er universelle og kan brukes i alle program. Den største forskjellen mellom alle DAW (digital audio workstation - innspillings og mixingprogram) er utseende og måten programmene håndterer ulike verktøy på.

Vi anbefaler å følge vårt semesterkurs for videre innføring i bruk av effekter, mikrofon plassering, etterarbeid av opptak som trim, volum, automatisering osv. Videre lære om mixeverktøy som EQ, klang, kompressor etc. og utnytte disse verktøyene på egne opptak.

Lørdag 18 Mai, 11:00 – 15:00: kr 1500,- (4 timer)

Søndag 19 Mai, 11:00 – 15:00: kr 1500,- (4 timer)


Vi anbefaler kjøp av lydkortpakke fra Gitarhuset AS i Bergen klikk her: Gitarhuset Bergen

Se denne pakkeløsningen: Steinberg UR22 Recording Pack


Innføring i Garageband/Logic/ innspillingsteknikk

Dette er ett innførings kurs i innspillings programmet Garageband, dette er også ment som en innføring til videre bruk av Logic og andre innspillings teknikker.

Etter endte 4 timer så har du

-Forstått grunnleggende opptakskonsept

- Få innføring i produksjonsverktøy på datamaskin for opptak (Garageband og Logic Pro X)

Kurset vil bruke garageband som utgangspunkt ettersom dette er et gratisprogram for mac og ipad som er et veldig godt utgangspunkt for å starte med innspilling. Dette er ment som et innføringskurs, og alle teknikker både om innspilling og editering er universelle og kan brukes i alle program. Den største forskjellen mellom alle DAW (digital audio workstation - innspillings og mixingprogram) er utseende og måten programmene håndterer ulike verktøy på. Instruktør er også kjent med Cubase og Pro Tools som er de mest brukte programmene også på PC, Ableton Live er mer brukt som et låtskrivings- og liveprogram. Mer inngående kunnskap rundt Ableton Live og loopinnspilling/liveavspilling av looper kan bli gått nærmere inn på i et semesterkurs.

Vi anbefaler å følge vårt semesterkurs for videre innføring i bruk av effekter, mikrofon plassering, etterarbeid av opptak som trim, volum, automatisering osv. Videre lære om mixeverktøy som EQ, klang, kompressor etc. og utnytte disse verktøyene på egne opptak.


Semesterkurs i musikkproduksjon/ Innspillings teknikk


Del 1
- Forstå grunnleggende opptakskonsept
- Lære om opptak i ulike sammenhenger, med mixebord eller lydkort og andre kombinasjoner
- Lære om lydkarakterer og ulike kilder sine behov i ein opptaks-situasjon
- Forstå hvilke rolle en mikrofon spiller i opptaks-situasjoner, og hva ulike mikrofoner tilfører opptaket.
- Prøve opptak av band i praksis (live og lagvis)
- Bli kjent med musikkteknologiske begrep

Del 2
- Få innføring i produksjonsverktøy på datamaskin for opptak (Garageband og Logic Pro X, gi beskjed om du bruker andre DAW´s)

- Oppsett av opptakssituasjon i DAW (Digital audio workstation)
- Etterarbeid av opptak som trim, volum, automatisering osv.
- Lære om mixeverktøy som EQ, klang, kompressor etc.
- Utnytte disse verktøyene på egne opptak

Semesterkurs i innspilling, 16 timer: kr 4550


2019 Mai

Innføring i Cubase/ innspillingsteknikk: Lørdag 18 Mai, 11:00 – 15:00: kr 1500,- (4 timer)

Innføring i Cubase/ innspillingsteknikk: Søndag 19 Mai, 11:00 – 15:00: kr 1500,- (4 timer)

2019 AUGUST

Semesterkurs i musikkproduksjon/ Innspillings teknikk :

Onsdag 28. August 18-1900 16 uker kr 4550,-

Torsdag 29. August 20-2100 16 uker kr 4550,-