Book an appointment with Feedback Studios using SetMore

1 og 2 April kjørte Feedback Studios helgekurs for voksne som ville forbedre stemmen sin. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette var en flott event som de gjerne vil være med på senere.

"Vi 4 som gikk på kurset fikk raskt en god kjemi, når i tillegg Calle viste seg å være en god pedagog, kan jeg si på vegne av oss alle at vi er meget godt fornøyd" - Arild Helle

“Gruppen fant fort tonen, og det ble så gøy som jeg hadde tenkt det ville bli. Alle bydde på seg selv, ble tryggere og gjorde gode erfaringer. Calle er fin fin, han fant frem det beste i oss” - Nina Misje Heggøy

Nå til helgen setter vi opp ett nytt vokal kurs over 4 timer, her kan du komme og høste av Calle Hamre sine kunnskaper om det å synge, det blir utvilsomt like kjekt som sist gang :)

God stemning i Feedback Studios :)  Foto: Nina Misje Heggøy

God stemning i Feedback Studios :)

Foto: Nina Misje Heggøy

Foto: Arild Helle

Foto: Arild Helle

Foto: Arild Helle

Foto: Arild Helle

Toppen fra venstre: Arild Helle, Nina Misje Heggøy, Calle Hamre, Jan Morten Knarvik og Geir Rise nederst til venstre.  Foto: Arild Helle

Toppen fra venstre: Arild Helle, Nina Misje Heggøy, Calle Hamre, Jan Morten Knarvik og Geir Rise nederst til venstre.

Foto: Arild Helle

Comment