Book an appointment with Feedback Studios using SetMore
Benjamin.jpg

Benjamin Mellingen Thuen

Piano lærer

Benjamin Mellingen Thuen går for tiden 4. året på integrert masterprogram i musikkterapi på Griegakademiet. Han er klassisk skolert i piano gjennom musikklinjen på Bergen Private Gymnas og fikk her både pianoundervisning og komposisjonsundervisning. Han har de siste årene vært aktiv i musikkmiljøet i Bergen og spilt på steder som Garage, Hulen, Kvarteret, Landmark, Logen, Grieghallen, Madamfelle, Scruffy Murfys osv.

I dag går han på Griegakademiet og studerer musikkterapi og prøver å finne nye måter å bruke musikken på, samt nye måter å lære og forstå den.