Book an appointment with Feedback Studios using SetMore
Diltumar.jpg

Diltumar Ehetabdu

Fiolin lærer

Diltumar begynte å spille fiolin i en veldig ung alder. Hun tok sin videregående
utdanning på musikklinjen ved Langhaugen vgs i Bergen, og har tidligere vært elev
hos Per Gisle Haagenrud.

I år startet Diltumar på Masteren sin i utøvende musikk ved Griegakademiet.

Hun studerer under Ricardo Odriozola og Dag Anders Eriksen, og har også deltatt
på flere mesterklasser, blant dem med Guillaume Tardif. For tiden er Diltumar også
førstefiolinist i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, samt at hun også spiller i
Ungdomssymfonikerne.

Som biinstrument har Diltumar sang, og synger både jazz og klassisk, hos Hilde
Haraldsen Sveen og Turid Bakke Braut.