Book an appointment with Feedback Studios using SetMore
Renate.jpg

RENATE LOUISE BLINDHEIM-HANSEN

Daglig Leder

Renate@feedbackstudios.no

Renate holder på med en mastergrad i organisasjon og ledelse og er fra før utdannet sosionom. Hun har jobbet som nestleder og fagansvarlig på Albatrossen Ettervernsenter siden 2014. Har ellers lang og bred erfaring innen rus og psykiatri.

Renate har også vært nestleder ved Feedback Studios AS siden oppstart i 2008.