Book an appointment with Feedback Studios using SetMore

Feedback Studios bruker Squarespace som sin internettpartner og følger deres veivalg når det gjelder informasjonskapsler.  Du kan hindre at faste informasjonskapsler sendes til deg i innstillingene til din egen nettleser.

Som beskrevet på Squarespace sin side bruker Squarespace informasjonskapsler og sporingsskript for å analysere trender, og samle demografisk informasjon for brukerne av nettstedet. Squarespace kan motta rapporter på bruk av disse teknologiene på både individuell og aggregert nivå.

Squarespace bruker ellers informasjonskapsler for autentisering eller innlogging, spore brukersesjoner, innstillinger på siden og bevegelser rundt på nettstedet. Videre anonym og aggregert markedsanalyse, analyse av ytelse og sporing av trender på aggregatnivå. Brukere kan slå av bruk av informasjonskapsler i sin egen nettleser. Nettstedet vil fremdeles kunne brukes men noen av mulighetene på nettstedet kan begrenses som en følge av dette.

Squarespace sine partnere kan motta data fra informasjonskapsler for markedsføring på sitt eget nettsted eller på andre nettsteder. Innstillinger for å unngå slik sporing kan gjøres på EDAA sine sider.

Dersom du har spørsmål videre om informasjonskapsler eller bruk av nettsidene anbefaler vi at du leser Squarespace sin tekst om personvern.

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Vi i Feedback Studios tar ditt personvern på alvor, og vil kun bruke dine personlige data til å håndtere ditt kundeforhold og for å levere de tjenestene du har bestilt fra oss. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs generelle personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger.

1. Hvem vi er:
Feedback Studios er en musikkskole i Bergen. Vi er organisert som ett aksjeselskap og skal drive musikkundervisning, musikkproduksjon og musikkterapi, samt aktivitet  som hører sammen med dette, herunder deltagelse i andre foretak med  liknende virksomhet. Selskapet skal ikke utdele utbytte. 

2. Personopplysninger vi samler inn fra deg:
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson, og kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsdato- og nummer.
Personopplysninger vi samler inn omfatter ditt navn, din bopelsadresse, ditt mobilnummer og e-postadresse.

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies), som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. En forklaring på hvorfor og hvordan vi bruker informasjonskapsler er gitt i punkt 11.

Kredittkortopplysninger blir ikke tatt imot eller lagret av oss, men av vår tredjeparts betalingsformidler Stripe

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger:
Formålet med å samle inn personopplysninger er å kunne levere og tilpasse tjenestene våre til deg, samt opprettholde og videreutvikle dem, og å kunne tilpasse og målrette annonser og annen markedsføring som vises til deg som bruker av tjenestene våre.

4. Hvordan dine personopplysninger brukes:
Av personopplysningene vi samler inn om deg (se punkt 2), er det først og fremst din epost-adresse vi bruker:
Dette er for å kunne sende deg nyhetsbrev om våre arrangementer, og for å kunne gi deg tilgang til eksklusive forhåndssalg. Her bruker vi programmet Mailchimp

Epost-adressen din vil også kunne bli brukt i vår digitale markedsføring, eksempelvis til målretting av annonser.

5. Hvordan du kan få tilgang til og hvordan du kan oppdatere dine personopplysninger:
Du kan når som helst aksessere og oppdatere dine personopplysninger ved å sende oss en e-post til stig @ feedbackstudios.no, dersom du ønsker å oppdatere dine opplysninger.

Du kan også velge å abonnere på vårt nyhetsbrev.

6. Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre:
Vi deler ikke personopplysningene dine med noen, men ditt navn og e-post opplysningene lagres og brukes til utsendelse av vårt nyhetsbrev, som du når som helst kan melde deg av her.

Vi kan utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon.

7. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS:
Vi overfører ikke dine personopplysninger til land eller organisasjoner utenfor land i EU eller EØS.

8. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger:
Dine personopplysninger blir lagret i inntil 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 10 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning.

9. Dine rettigheter:
Du kan når som helst trekke tilbake samtykke gitt etter denne Personvernerklæringen. Vi gjør det like enkelt for deg å trekke tilbake ditt samtykke som det er for deg å gi det. Dette gjøres ved å følge denne linken: avmelding. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Feedback Studios på stig @ feedbackstudios.no.

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger, eller å kreve retting av feilaktige opplysninger vi har lagret om deg.

10. Din rett til å klage:
Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på e-poststig @ feedbackstudios.no. Feedback Studios sitt personvernombud er: Stig Blindheim-Hansen.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende personopplysningslov eller GDPR.

11. Cookie Policy:
Feedback Studios bruker cookies til å optimalisere nettstedet og brukeropplevelsen. En cookie er en informasjonskapsel som lagres midlertidig eller vedvarende som en liten fil på din datamaskin. Feedback Studios bruker tredjeparts cookies fra Facebook og Squarespace dette for å registrere hvilke tjenester våre besøkende er interessert i og å måle trafikk. Hensikten er å forbedre nettsidene og tilpasse våre tilbud.

Om du ikke ønsker å akseptere vår bruk av cookies, kan du foreta endringer i din nettleser slik at din datamaskin automatisk avviser cookies.

12. Kontaktinformasjon
E-post: stig @ feedbackstudios.no.
Tel: 93 44 77 60

BRUKERAVTALE FOR WWW.FEEDBACKSTUDIOS.NO
Versjon 1.0, sist oppdatert 18. mai 2018

1. Generelt
Nettstedet www.FeedbackStudios.no.no driftes av Feedback Studios AS med org.nr. 921 145 195 og forretningsadresse Munkebotn 35, 5036 Bergen («Leverandøren»).

Disse generelle vilkårene («Brukeravtalen») gjelder for enhver bruk av nettstedet, og du som bruker nettstedet omtales som «Kunden». Leverandøren og Kunden omtales også hver for seg som «Part» og i fellesskap som «Partene». Det kan gjelde tilleggsvilkår for enkelte produkter eller tjenester Leverandøren tilbyr via nettstedet, og disse Brukervilkårene vil gjelde i tillegg til slike særskilte vilkår. Dine kredittkortopplysninger blir ikke behandlet av oss, men av Stripe som har egne vilkår du må følge for å gjennomføre ditt kjøp..

Endringer i Brukeravtalen er bare gyldige dersom de er signert av daglig leder hos Leverandøren eller er publisert på Leverandørens nettsted som generell oppdatert versjon. Dersom noen av brukervilkårene anses å være ugyldige, falt bort eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene. Dersom Kunden bryter brukervilkårene og Leverandøren ikke foretar seg noe, vil Leverandøren fremdeles ha sine rettigheter og rettsmidler i behold.

2. Opphavsrett mv. til Produktene
Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til innholdet på nettstedet. Kunden plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger på nettstedet.
Kunden har ikke anledning til å benytte innhold fra nettstedet til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Leverandøren.

3. Rettigheter til data fra Kunden
Kunden har eiendomsrett til data som Kunden via nettstedet har lagt inn i Leverandørens produkter eller løsninger.
Kunden gir Leverandøren rett til å bruke Kundens data i Leverandørens løsninger, så lenge Brukeravtalen mellom Partene varer for å oppfylle Leverandørens forpliktelser etter Brukeravtalen og andre avtalen for øvrig med Kunden samt rett for Leverandøren å bruke slike data for å forbedre Leverandørens Produkter så lenge dette skjer uten at forretningshemmeligheter, Kunden eller noen hos Kunden identifiseres. Leverandøren gis rett til å bruke anonymiserte data (big data) til å kunne tilby Kunden bedre produkter og tjenester som gode prognoser, optimalisering av produkter og tjenester samt analyser.

4. Tillit til informasjonen som fremkommer
Leverandøren gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på nettstedet er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av nettstedet, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som der fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

5. Personvern
Leverandøren behandler dine opplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring (se over). Ved å benytte nettstedet samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt til Leverandøren er korrekte.

6. Cookies policy
Leverandøren bruker cookies til å optimalisere nettstedet og brukeropplevelsen. En cookie er en informasjonskapsel som lagres midlertidig eller vedvarende som en liten fil på Kundens datamaskin. Leverandøren bruker tredjeparts cookies for å registrere hvilke arrangementer våre besøkende er interessert i og å måle trafikk. Hensikten er å forbedre og tilpasse våre tilbud. Om Kunden ikke ønsker å akseptere vår bruk av cookies kan Kunden foreta endringer i sin nettleser slik at datamaskin automatisk avviser cookies.

7. Tvisteløsning
Brukeravtalen skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kunden og Leverandøren knyttet til Brukeravtalen skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Bergen tingrett, som Partene vedtar som rett verneting.