Feedback Studios logo
Gaute Moen

Gaute Moen

Bli med på kurs

Gaute er en musiker fra Voss som har drevet med tromming i lang tid. Han begynte med rock og metall, men har senere utvidet interessen til å inkludere jazz og folkemusikk. I 2016 flyttet han til Bergen for å studere jazz ved Griegakademiet, hvor han også begynte å skrive mye musikk selv. Det praktiske og teoretiske aspektet av tromming er tett knyttet sammen. Under undervisning legger Gaute vekt på at elevene skal forstå trommens funksjon. Aktiv lytting til musikk starter typisk med en analyse av hva trommeslagere gjør, etterfulgt av forsøk på å gjenskape det selv. I tillegg jobber han med trommebøker og noter. Gaute spiller også mange andre instrumenter som han bruker i undervisningen.