Book an appointment with Feedback Studios using SetMore

Kjøpsbetingelser ved Feedback Studios Bergen Musikkskole

Påmelding og bestilling

Påmeldingen til kurs ved Feedback Studios er bindende for hele kurset fra det tidspunktet du melder deg på. Hvis du er under 18 år må en av dine foresatte skrive under på påmeldingen.

Påmeldingen sendes til oss pr. post eller mail og du mottar påmeldingsbekreftelse på e-post innen 10 virkedager om at påmeldingen din er registrert. Ønsker du din faktura sendt per post vil det legges til et administrasjonsgebyr på kr 75,-.

Betaling

Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr på kr 70,- . Privattimer faktureres forskuddsvis hvert semester/mnd.

Avdragsordninger

Oppdeling av regning må avtales ved påmelding. Ved avdragsordning kan det bli beregnet opptil et prosentvistillegg på 10 % på kurs eller privattime pris.  Det vil bli lagt til ett fakturagebyr på kr 50,- per faktura. Ved avdragsordninger forplikter eleven seg til det antall timer eller varighet som først avtalt, vi henviser til avmeldingsreglene våre.

Avmeldingsregler

Når du har meldt deg på et kurs kan du ikke melde deg av igjen. Kursavgift blir ikke tilbakebetalt hvis du slutter på kurset eller ikke møter opp til kurset. Ved sykdom betales kun halv kursavgift dersom det blir gitt skriftlig beskjed til Feedback Studios innen 24 timer før kursstart. Bestilling av privattimer er bindende og kan derfor ikke avbestilles, men privattimer kan flyttes dersom du gir skriftlig beskjed om sykdom 24 timer før avtalt time. Feedback Studios kan kreve dokumentasjon på sykdom i form av legeattest eller sykemelding ved denne type avmelding.
Dersom kurset blir avlyst eller allerede er fylt opp vil kursavgift bli refundert

Betingelser for gavekort

Gavekortet kan ikke overføres. Innehaver av Gavekortet er eneansvarlig for bruk og forvaring av det samme. Ved tap eller tyveri kan ikke Gavekortet under noen omstendigheter refunderes eller byttes. I slike tilfeller vil ikke fremvisning av kjøps- eller betalingskvittering for Gavekortet gi rett til bytte eller refusjon av Gavekortet.

Følgelig kan ikke Gavekortet under noen omstendigheter byttes mot kontanter.

Varighet og gyldighet for Gavekortet er ett år fra det blir mottatt på epost fra oss. Dato blir ført på Gavekortet. Ved utløp av angitt periode vil Gavekortet bli ugyldig og kan dermed ikke brukes. Videre kan ikke, ved utløp av angitt periode, saldoen på Gavekortet under noen omstendigheter byttes eller kreves på noen måte av innehaveren av Gavekortet.

Ellers henviser vi også til våre kjøpsbetingelser