Feedback Studios logo
Anders Hannevold

Anders Hannevold

Anders Hannevold er en anerkjent komponist og utøver, som jevnlig gjør konserter verden over. Han er tildelt det høythengende og svært eksklusive Statens Kunstnerstipend for perioden 2023-2025, og er også medlem av det prestisjefylte KUPP 2.2-programmet, støttet av Talent Norge, Norsk Komponistforening, Music Norway og Sparebankstiftelsen. Ved siden av sin aktivitet som komponist og utøver, er Anders nåværende styreleder for ny Musikk Bergen, og har også vært vara i styret til Norsk Komponistforening.

Ved Feedback Studios underviser han i piano, komposisjon, og musikkteori. Han har studert bl.a. under Audun Kayser, Torleif Torgersen, Signe Bakke og Einar Steen-Nøkleberg. Anders har deltatt på en rekke masterclasses og undervisning rundt i Norge og verden for øvrig med skikkelser som Håkon Austbø og Leif Ove Andsnes.
Pga. Anders’ høye aktivitetsnivå som utøvende kunstner hender det at timer må flyttes om, men hans brede og dype musikkforståelse, erfaring som profesjonell kunstner, og glødende engasjement for sine elever ved Feedback Studios gjør han likevel svært attraktiv som lærer.

Musikk eksisterer ikke bare av intervaller, harmoni, klangfarge og rytmiske strukturer. Det kan også være en spesiell spenning mellom musikerne, en refleksjon over virtuositet, eller en musikers prioriteringer i utførelsen av en kompleks, umulig, eller selvmotsigende musikalsk gest. Musikk kan til og med eksistere som et produkt av ens egen fantasi. Det er slike alternative innfallsvinkler til musikk Anders Hannevold utforsker i sine komposisjoner.

Selv om Anders’ musikk blir fremført over hele verden, har han et sterkt bånd til Kansai-regionen i Japan. I en søken etter alternative kunstneriske kvaliteter til de han tilegnet seg gjennom sin bachelor- og mastergrad ved Grieg-akademiet i Norge, har Hannevold studert ulike tradisjonelle former for folkemusikk og tradisjonelle kunstarter i Kyoto. I tillegg til å komponere for kjente artister som Neue Vocalsolisten Stuttgart, Bozzini Quartet, Neo Quartet, Fukuhara Sawako og Ermis Theodorakis, fremfører han også musikk selv. Anders er en prisvinnende pianist, men turnérer hovedsakelig på middelalderinstrumentet organetto portativo, hvor han eksperimenterer med ulike eksperimentelle teknikker som mikrotonale ‘beatings’, glissandi, dynamiske variasjoner, harmonics og subharmonics.